MEI 2024

OPTIMALISATIE UPDATE

Optimaliseren van de inkomsten stroom kan op verschillende manieren. In eerdere updates hebben wij toegelicht hoe wij inkomsten monitoren en hoe rechten worden geadministreerd. Een ander belangrijk onderdeel van het optimaliseren is door te stimuleren dat Pythagoras’ muziek wordt gebruikt in commercials of bijvoorbeeld in series of films. De financiële impact van het gebruik in een commercial kan namelijk enorm zijn. Dit lichten wij toe:

 

Pythagoras verstrekt veel licenties voor het gebruik van muziek. Wij krijgen gemiddeld door het jaar heen iedere dag 1 aanvraag. Gemiddeld leidt 1 op de 3 aanvragen tot een licentie waarvan de prijs tot stand komt door middel van een onderhandeling.

 

Een belangrijke licentie van Pythagoras is die aan Procter & Gamble voor het gebruik van Venus in de Gillette commercials. In 2023 is de licentie van “I Swear”, ook aan Proctor & Gamble, een hele interessante geweest. Aan de hand van deze licentie laten wij zien wat de impact kan zijn:

 

De “I Swear” catalogus genereert jaarlijks een stabiel inkomen van USD 325k (recurring inkomsten) en dit stijgt (onder andere gedreven door de groei van streaming). Pythagoras heeft deze catalogus aangekocht voor USD 4,2mln. Snel na deze aankoop hebben wij een licentie kunnen afsluiten met het wasmiddel Gaines voor het gebruik van “I Swear” in hun Amerikaans campagne. U heeft de licentie voorbij kunnen zien komen in een van onze updates, de commercial staat ook op YouTube. De initiale fee was USD 75k, daardoor steeg het door Pythagoras ontvangen inkomen in 2022 naar USD 388k, een nettorendement op investering van zo’n 8%. In 2023 besloot Proctor & Gamble de commercial tot wel 2x toe te verlengen. Vaak wordt het tarief voor een eventuele verlening vooraf afgesproken, in dit geval was dat een extra USD 75k. Daarnaast ontstond een ander belangrijk effect, namelijk dat de televisie-inkomsten stegen omdat de commercial dagelijks op de televisie te zien is geweest. Het rendement op deze catalogus is daarmee in 2023 zelf boven de 10% uitgekomen. Wanneer de commercial afloopt zal dit uiteraard weer dalen maar naar verwachting blijven de inkomsten boven het initiële stabiele niveau.

 

Dan de vraag hoe wij het gebruik van Pythagoras’ muziek promoten. Met andere woorden, hoe zorgen wij ervoor dat music supervisors (die verantwoordelijk zijn voor de muziekkeuze) onze muziek gebruiken in commercials, in series of in films. Pythagoras heeft een sterk netwerk van agents over de hele wereld die in contact staan met deze music supervisors. Deze agents onderhouden hun netwerk, staan in direct contact met music supervisors en ontvangen briefs waarin omschreven staat welke muziek gezocht wordt. Music supervisors sturen deze briefs uit omdat de selectie ingewikkelder in elkaar steekt dan gewoon een nummer selecteren van Spotify.

 

Het begint met de kwaliteit van de selectie: welk nummer straalt écht de sfeer uit die je wilt bereiken. Als je de kijker terug wilt brengen in de sfeer van de EK finale van 1988, kun je geen nummer gebruiken dat in December 1988 is uitgebracht. Daarnaast heeft een music supervisor van Apple TV in de VS weinig kennis van Nederlandse muziek. Zo is bijvoorbeeld “Pastorale” en “Venus” in de Amerikaanse Apple serie “Ted Lasso” gekomen. Nummers waar Pythagoras rechten van heeft.

 

Een andere reden dat er met briefs gewerkt wordt is omdat het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van muziek een ingewikkeld proces kan zijn. Allereerst moeten alle rechten bevestigen dat de muziek gebruikt mag worden. In sommige gevallen zitten de rechten bij meerdere partijen en die zijn ook niet altijd vindbaar. Daarnaast moet men overeenstemming bereiken over de prijs. Daarom brengen wij de eigenaren zoveel mogelijk in kaart en zorgen wij dat music supervisors ons goed kunnen vinden.