NIEUWSBRIEF MEI

MARKET UPDATE: MONITORING & OPTIMIZATION

Streaming en digitalisering drijft de groei in de muziekindustrie en maakt de cashflows transparanter. Door slimme toepassing van technologie en ook van Artificiële Intelligentie (AI) kunnen cashflows beter gemonitord en ge-audit worden. Nu wij de catalogus grotendeels hebben opgebouwd schakelen wij over naar de fase van optimalisatie. Via deze update zullen wij u informeren over de stappen die wij op dit vlak zetten. Daarnaast zullen wij relevante marktontwikkelingen bespreken. In deze update meer in de bredere context, in volgende updates zoeken wij hierin meer verdieping.

 

Al bijna 60% van alle muziekconsumptie wordt digitaal geregistreerd. Denkt u aan radio en televisie wat digitaal gemonitord wordt en uw eigen streaming-app die registreert wat u luistert.

 

Tussen deze registratie en de uitbetaling zit een periode die steeds korter wordt. In de regel geldt, hoe korter de periode, des te nauwkeuriger de uitbetaling en lager de administratiekosten.

 

Door de muziekindustrie wordt veel geïnvesteerd in monitoring software dat het werkelijke gebruik van muziek registreert. Deze software monitort specifieke kanalen (zoals radiozenders) voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar). Met behulp van deze resultaten kan worden gecontroleerd of alle bedrijven die Pythagoras muziek gebruiken ook daadwerkelijk met ons een licentie hebben afgesloten. Een voorbeeld van een situatie waarin dat niet het geval was bespreken wij in deze nieuwsbrief (zie ‘Financial Update’).

 

De resultaten kunnen ook worden gebruikt als input in matching-software waarin gebruik en betaling aan elkaar worden gekoppeld. De verwachting is dat Artificiële Intelligentie (AI) hier in de toekomst ook een rol in gaat spelen. Er worden op dit moment systemen ontwikkeld (en getraind) om gebruik en betaling te controleren. Wij zijn hier nauw bij betrokken.

 

Al deze trajecten starten altijd bij het hebben van een goed inzicht in de eigen catalogus. Denk aan welk recht je in bezit hebt, wie de andere eigenaren zijn en of de registraties wereldwijd goed staan. In deze fase zitten wij nu. Via software-oplossingen registeren en controleren wij alle 36.000 rechten, iets wat de songwriters waarvan wij de rechten hebben aangekocht vaak niet zelf hebben gedaan.

 

Gelijktijdig starten wij trajecten op om het gebruik van muziek (zelf) te monitoren. Hier maken wij gebruik van diensten van specialistische software/tech bedrijven. Mocht u het interessant vinden hier meer over te lezen, voorbeelden van aanbieders zijn (Utopia Music – Fair Pay for Every Play), SoundAware (SoundAware – Monitoring, Data and Applications for media), ARC Cloud (ACRCloud – Audio Recognition Services For Doers) en WARM WARM | World Airplay Radio Monitor | Real-Time Data (warmmusic.net).

 

Beide trajecten, dat van registraties en van monitoring, starten wij nu op. Uiteraard nemen wij u hierin mee in volgende updates.