NIEUWSBRIEF SEPTEMBER

OPTIMIZATION UPDATE

Streaming en digitalisering is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de groei van de royalty inkomsten en van de muziekindustrie in zijn geheel. Ook op het gebied van registraties, exploitatie en administratie ondergaat de industrie een ware transformatie. Een ontwikkeling die de royalty-inkomsten van rechthebbenden waaronder Pythagoras zeker ten goede komt. Hoe dit werkt en hoe het fonds daar van profiteert leggen wij aan U uit, in dat verband eerst wat geschiedenis.

 

Via de Berner Conventie (1887) en de Conventie van Rome (1961) is vastgelegd dat auteurs/muziek rechten beschermde eigendomsrechten zijn. Veel landen hebben vervolgens wetgeving geïmplementeerd waardoor gebruikers van muziek moeten betalen voor het gebruik daarvan. Lokale auteursrechtenorganisaties zien hierop toe, ruim 200 wereldwijd. Deze organisaties werken veelal not-for-profit en beheren en exploiteren de rechten van songwriters, muziekuitgevers en nu ook van investeringsfondsen als Pythagoras.

 

In Nederland heet deze organisatie Buma Stemra, in België Sabam, in Frankrijk Sacem, in Groot Brittannië PRS, in Duitsland GEMA en in de Verenigde Staten heten de twee grootste ASCAP en BMI. Deze organisaties hebben een lange ervaring van samenwerken. Traditioneel is een songwriter aangesloten bij de lokale auteursrechtenorganisatie. Wanneer muziek van deze songwriter wordt afgespeeld op een radiozender in het buitenland, collecteert de buitenlandse organisatie en op basis van wederkerige contracten maakt deze de royalties over naar de lokale organisatie waarna de songwriter deze inkomsten ontvangt.

 

Hoewel dit systeem goed werkt triggert het administratiekosten (vaak 10% per stap) en vertraagt het de uitbetaling. Pythagoras heeft directe aansluitingen bij de grootste auteursrechtenorganisaties. Hierdoor zijn wij in staat zo dicht mogelijk bij de bron te incasseren. Nu wij de laatste aankopen aan het afronden zijn maken wij per catalogus de inschatting hoe wij op de meest efficiënte manier de exploitatie en de incasso kunnen laten plaatsvinden. Een proces waar wij nu middenin zitten.