DECEMBER 2023

OPTIMALISATIE UPDATE

Streaming en digitalisering zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de groei van de royalty inkomsten en van de muziekindustrie in zijn geheel. Ook op het gebied van registraties, exploitatie en administratie ondergaat de industrie een ware transformatie. Hierover hebben wij in brede zin meer verteld in voorgaande edities van de kwartaal-update. In het afgelopen kwartaal hebben we weer een nieuwe stap gezet in het optimaliseren, nu specifiek voor de online exploitatie van de rechten die Pythagoras bezit. Hoe dit werkt lichten wij toe!

 

De songwriter waar wij muziekrechten van overnemen is vaak lid van één auteursrechtenorganisatie in het land waar de songwriter woont of vandaan komt. Zo is een Nederlandse songwriter normaliter alleen lid van Buma Stemra en een Franse songwriter van Sacem in Frankrijk. In het verleden konden alleen muziekuitgeverijen lid zijn bij meerdere auteursrechtenorganisaties, voor songwriters was niet nagenoeg onmogelijk. Met de komst van de Music Modernization Act (USA) en de EU Copyright Directive (EU) is het makkelijker geworden om (een deel) van je rechten-exploitatie bij een andere auteursrechtenorganisatie onder te brengen.

 

Wat betreft General Licensing (exploitatie van muziek in cafés, restaurants, winkels) is leidend waar de muziek afgespeeld wordt, dus Nederlandse muziek wordt doorgaans ondergebracht bij de Buma Stemra in Nederland.

 

Wat betreft streaming-inkomsten zijn andere variabelen bepalend. Door de opkomst van streaming investeren auteursrechtenorganisaties enorme bedragen in software-systemen om streaming-data te verwerken. Spotify en andere streamingsdiensten stellen alle data ter beschikking en auteursrechtenorganisatie kunnen vervolgens met eigen software hun repertoire matchen aan deze data. Hoe meer gematcht wordt, des te hoger de uitbetaling. Daarnaast onderscheiden auteursrechtenorganisaties zich op kosten en snelheid van uitbetalen.

 

Als belangrijke stap in het optimaliseren van de aangekochte muziekrechten hebben wij een groot deel van de online-exploitatie vanaf 1 januari 2024 ondergebracht bij Sacem, de Franse auteursrechtenorganisatie. Zij investeren enorm in deze software, hebben het laagste kostenniveau en een hoge match-rate.

 

In een volgende kwartaal-update informeren wij u over volgende stappen die wij zetten!