juli 2024

Market UPDATE

Streaming en het stijgende gebruik van (originele) content maakt dat inkomsten in de industrie groeien, transparant(er) worden en daarmee voorspelbaar(der). Deze ontwikkelingen trekken investeerders aan; investeerders die mogelijk ook geïnteresseerd kunnen zijn om te zijner tijd Pythagoras Music Fund over te nemen.

Over welke partijen praten wij? Om te beginnen zijn het de bekende industrie-spelers als Universal Music, Sony en BMG. Zij investeren al tientallen jaren in nieuw talent en nemen ook bestaande catalogi over. Deze partijen kennen de markt en hebben goede toegang tot kapitaal. Wij onderhouden ons contact met deze partijen  zeer actief.

Wat nieuw is, en dat is de ontwikkeling die wij in deze update willen bespreken, is de komst van steeds meer institutioneel geld dat klaarstaat om te investeren in muziekrechten. De komst van deze “zakken met geld” maakt dat de handel in muziekrechten in Amerika enorm actief is en in Europa steeds actiever wordt. Een van de eerste partijen was het Hipgnosis Songs Fund, een partij die wij vaak hebben besproken in de updates maar die (door de hoge mate van leverage) snel in de problemen is gekomen toen de rente steeg. Het Hipgnosis-probleem is dit kwartaal opgelost toen er een overname strijd los barstte tussen Blackstone en Concord. De eerste, Blackstone, is een van de grootste institutionele investeerders ter wereld met een beheerd vermogen van zo’n USD 1.000 miljard. De tweede is een industrie-speler gefinancierd door Apollo Global Management; een zeer actieve alternatieve investment partij met een beheerd vermogen van zo’n USD 650 miljard.

Positief aan deze strijd is dat het Hipgnosis-probleem wordt opgelost, een probleem wat niet veroorzaakt is door de asset (muziekrechten) maar door de agressieve financieringsstructuur.

Daarnaast is het interessant om te zien op welke manier institutionele investeerders deze markt betreden. Vaak doen zij dit niet direct maar via een vooruitgeschoven post, zoals Apollo in dit geval via Concord. Wij zien dit door heel Europa ontstaan;  Amerikaanse institutionele investeerders die (Europese) lokale partijen financieren om daarmee in (Europese) muziekrechten te investeren.

Naar onze inschatting komt er voor zo’n EUR 60 miljard aan muziekrechten beschikbaar (die verhandeld kunnen gaan worden) in de Europe markt de komende 10 jaar. Qua concurrentie zien wij daarom geen probleem in de komst van nieuwe  partijen, integendeel, wij achten de kans juist groot dat een van deze partijen geïnteresseerd kan zijn in Pythagoras om zodoende snel “exposure” naar (Europese) muziekrechten op te bouwen.

De strategie van Pythagoras is om “kleine” catalogi te bundelen in een (groter) fonds die daarmee een hogere waarde krijgt. In de industrie wordt dit een buy-and-build strategie genoemd. Individuele catalogi (de rechten van 1 artiest of van 1 songwriter) met lokaal repertoire hebben in de markt een waarde van 8-12x de netto jaaropbrengst (genormaliseerd voor eenmalige/niet stabiele inkomsten). Internationaal repertoire is duurder en heeft een waardering van richting de 11-16x met uitschieters voor top-repertoire van boven de 20x. Volledig geïnvesteerde fondsen worden momenteel gewaardeerd tussen de 17-20x de jaaropbrengst wat ruimte biedt tot multiple-arbitrage: het aankopen tegen een lagere multiple en het doorverkopen tegen een hogere multiple. 

Wat dat betreft doen wij met het verzamelen van portefeuilles met Evergreens en rechten van Local Legends het voorwerk voor nieuwkomer in de industrie de over een aantal jaar geïnteresseerd kunnen zijn in ons fonds.