NIEUWSBRIEF MEI

FINANCIAL UPDATE

2022 is afgesloten met een sterk kwartaal waarin netto EUR 1.071k aan royalty’s zijn ontvangen. Traditioneel wordt een groter deel van de royalty’s uitgekeerd in de laatste 2 kwartalen van het jaar, hoewel dit effect kleiner wordt doordat streaming royalty’s per kwartaal worden uitgekeerd. Wat verder heeft bijgedragen aan het resultaat is een eenmalige schikking voor het gebruik van Pythagoras muziek. Via monitoring/optimalisatie stuitte wij op een bedrijf dat al enkele jaren Twilight Zone (Golden Earring) gebruikt in een commercial. Wij hebben met dit bedrijf een schikking getroffen van ruim EUR 100k eenmalig (over het verleden) en EUR 30k per ieder extra jaar dat zij deze commercial gebruiken. Voor 2023 hebben zij deze direct verlengd. Deze schikking motiveert om verder te investeren in monitoring en audits.

De netto ontvangen royalty’s over 2022 worden aan u als investeerder in twee delen uitgekeerd:

  • In Q4 van ieder jaar ontvangt u 2/3 van de netto ontvangen royalty’s.
  • In Q2 van het daaropvolgende jaar de resterende 1/3.

2022 is een opbouw jaar geweest en bedragen de uitkeringen 5,62% netto op geïnvesteerd kapitaal. 3,55% is aan u uitgekeerd in Q4 2022. Het tweede deel (de resterende 2,07%) wordt in juni 2023 aan u uitgekeerd.

Voor 2023 verwachten wij eenzelfde uitkering te kunnen doen als in 2022. Enerzijds draagt streaming positief bij aan het resultaat. Anderzijds is het opgevraagde kapitaal voor de Barton-aankoop de eerste 3-4 maanden van het jaar on-geïnvesteerd aangehouden doordat het kapitaal in november werd opgevraagd en de aankoop in april is afgerond. Wat betreft de algehele trends in de muziekindustrie blijven deze sterk en positief. Daarover zullen wij u in te toekomst steeds informeren via deze nieuwsbrief.