NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2023

FINANCIAL UPDATE

Alle royalties minus management kosten keren wij jaarlijks aan U uit via twee dividenduitkeringen:

 

  • In Q4 van ieder jaar ontvangt U 2/3de van de netto ontvangen royalty’s.
  • In Q2 van het daaropvolgende jaar de resterende 1/3de.

 

In Juni 2023 heeft deze 1/3de uitkering plaatsgevonden. Wij werken nu toe naar de Q4-uitkering welke gepland staat in december. In het eerste half jaar is er een goede basis gelegd voor deze uitkering. Traditioneel ligt het zwaartepunt van royalty betalingen in de tweede helft van het jaar, hoewel dit aan het veranderen is doordat streaming royalties per maand of per kwartaal worden uitgekeerd.

 

In Q1 bedroegen de netto royalty-inkomsten EUR 789k, ofwel 1,27% netto op geïnvesteerd kapitaal. In Q2 was het bedrag ontvangen netto royalty’s EUR 871k, ofwel 1,36% op geïnvesteerd kapitaal. Met de wetenschap dat het zwaartepunt van de royalty-betalingen in de tweede helft van het jaar ligt en dat het Barton-kapitaal (de “Sinatra-deal”) de eerste 3-4 maanden on-geïnvesteerd is aangehouden (en nu wel rendeert) hebben wij veel vertrouwen een goede dividenduitkering te kunnen doen aan het eind van dit jaar.

 

Meer inzicht in het rendement treft U in uw portal. Hier geven wij in blauwe getallen weer hoeveel cash er is uitgekeerd en hoeveel royalties er op uw positie zijn ontvangen (en in de toekomst worden uitgekeerd).

 

Sinds deze week treft U hier ook een overzicht van de top-earners en de inkomstenverdeling van het volledige fonds. Onder het kopje “Investment docs” daarnaast een Excel met de complete catalogus en inkomsten per song. Het is zeker leuk en interessant om hier eens door heen te lopen en te zien welk nummer hoeveel inkomen genereert. Het kan zijn dat een nummer veel meer of minder inkomsten genereert dan U mogelijk verwacht had, in zo’n geval komt dat vaak doordat wij of juist een groot deel van het nummer bezitten of slechts een klein percentage. Mocht U hier vragen over hebben zijn wij altijd bereikbaar voor een toelichting!